GettyImages-1026067068.jpg Sport and Exercise Science

Y Grŵp Ymchwil ar Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff


Lleolir y grŵp ymchwil gwyddor chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff o fewn y Gyfadran Gwyddorau bywyd ac addysg ac mae'n canolbwyntio ar bedair thema glinigol ac effaith gymhwysol sydd wedi'u hintegreiddio'n swyddogaethol sy'n adlewyrchu buddiannau hirsefydlog mewn iechyd fasgwlaidd a pherfformiad chwaraeon: Labordy Ymchwil Niwrofasgwlaidd; Seicoleg Chwaraeon; Rheoli Perfformiad Uchel ac Anafiadau mewn Chwaraeon Elît a Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon