Ymchwil diweddaraf ar ddigwyddiadau cyswllt yn rygbi'r undeb i'w ddarlledu ar y BBC

Tom Owens being interviewed for BBC Wales

Tom Owens


Croesawodd yr Athro Damian Baileya Tom Owens y BBC i Brifysgol De Cymru ddoe (Awst 25, 2021), i drafod canfyddiadau eu papur diweddaraf sy'n datgelu bod digwyddiadau cyswllt mewn rygbi yn gysylltiedig â llai o lif gwaed i'r ymennydd. Mae canlyniad iechyd hyn yn hanfodol, gan y gallai arwain at glefyd niwroddirywiol yn ddiweddarach mewn bywyd. 


Ymwelodd Tomos Morgan, gohebydd newyddion BBC Cymru, â'r Labordy Ymchwil Niwrofasgwlaidd i drafod canfyddiadau eu gwaith a fydd yn cael ei gyhoeddi yn rhifyn Medi o Experimental Physiology.


Yn ystod ymweliad y BBC, perfformiodd Damian a Tom uwchsain o bibellau gwaed sy'n danfon gwaed i'r ymennydd ac sy’n dewis asesiadau gwybyddol, ac yna cynhaliwyd cyfweliad am bwysigrwydd ymchwil ffisiolegol yn rygbi'r undeb.


Bydd y cyfweliad yn cael ei ddarlledu ar newyddion amser cinio'r BBC ac eitemau Radio 4 yn Gymraeg ac yn Saesneg.