Sport, health and exercise banner

Gweithio/Astudio gyda ni


Mae recriwtio myfyrwyr ôl-raddedig eithriadol o'r DU a ledled y byd yn ganolog i'n hathroniaeth ymchwil. Mae myfyrwyr yn weithgar ar yr holl is-grwpiau ymchwil ac yn cael eu hariannu o amrywiaeth o ffynonellau (diwydiant, elusen, chwaraeon yn ogystal â Llywodraeth Cymru, y DU a'r UE). Mae gan ein myfyrwyr ymchwil le swyddfa cynllun agored yng nghampws Parc Chwaraeon PDC ac ar gampws Glyn-Taf, lle mae ein labordai gwyddoniaeth chwaraeon wedi'u lleoli. Anogir ein myfyrwyr i gyflwyno eu gwaith mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol.


Gweithio gyda ni


Rydym yn cydweithio yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gyda phartneriaid o ddiwydiant a'r byd academaidd i ddarparu gwybodaeth ac effaith sy'n arwain y byd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth: