GettyImages-1026067068.jpg Sport and Exercise Science

Y Grŵp Ymchwil ar Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff


Mae'r Grŵp Ymchwil Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol De Cymru wedi'i leoli yn y Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg ac mae'n canolbwyntio ar bedair thema effaith glinigol a chymhwysol sy'n adlewyrchu diddordebau hirsefydlog mewn Iechyd Fasgwlaidd a Pherfformiad Chwaraeon: Labordy Ymchwil Niwrofasgwlaidd; Seicoleg Chwaraeon; Anafiadau, Llwyth Hyfforddi a Monitro, Adsefydlu; a Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon