Abstract science banner GettyImages-1136778425.jpg

Astudio gyda ni


Ymchwil Ôl-raddedig


Mae recriwtio myfyrwyr ôl-raddedig eithriadol o'r DU a ledled y byd yn ganolog i'n hathroniaeth ymchwil. Mae myfyrwyr yn weithgar ar draws ystod o feysydd ymchwil ac yn cael eu hariannu o ystod o ffynonellau (er enghraifft: hunan-ariannu, diwydiant, elusen, llywodraeth y DU a'r UE). Mae gan ein myfyrwyr ymchwil le swyddfa cynllun agored yng nghampws Parc Chwaraeon PDC ac ar gampws Glyn-Taf, lle mae ein labordai gwyddoniaeth chwaraeon wedi'u lleoli. Anogir ein myfyrwyr i gyflwyno eu gwaith mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol.

Rydym yn croesawu ceisiadau am PhD neu astudiaeth Meistr trwy Ymchwil yn un o’n meysydd arbenigedd. Gallwch astudio ar sail amser llawn neu ran-amser, ar y campws neu o bell. Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol gyda chorff ymchwil yn barod, efallai mai PhD fesul Portffolio yw'r llwybr i chi. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o raddau chwaraeon israddedig ac ôl-raddedig.

Mae ymchwilwyr ôl-raddedig yn cael tîm goruchwylio sydd â'r arbenigedd a'r profiad i'w cefnogi yn eu hastudiaethau. Bydd goruchwylwyr yn eich helpu i lunio eich prosiect ymchwil doethurol, yn eich cynghori ar greu rhwydweithiau a sefydlu eich gyrfa.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ymchwil sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd yn y brifysgol a'n meysydd arbenigedd, ewch i'r tudalennau gwe Ymchwil.

  • Derbyniadau mis Hydref: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1af Mai, hysbysiad o benderfyniad — 1af Gorffennaf.
  • Derbyniadau mis Ionawr: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1af Hydref, hysbysiad o benderfyniad — 1af Rhagfyr.
  • Derbyniadau Ebrill: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1af Ionawr, hysbysiad o benderfyniad — 1af Mawrth.


Gallwch ddod o hyd i'n ffioedd dysgu ar gyfer ymchwil ôl-raddedig yma a mwy o wybodaeth ar ein gwefan Ysgol Graddedigion. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â Jane MacCuishyn Yr Ysgol Graddedigion. 
Storïau Myfyrwyr Ymchwil