Darlith wadd - AdAdsefydlu ACL traws-rwymo

Dr Steven Duhig, guest lecturer Sport research Group


Bydd Dr Steven Duhig yn esbonio hanes croes-frasio a ddefnyddiwyd ar gyfer Adsefydlu’r ‘Anterior Cruciate Ligament (ACL)’; y protocol a ddefnyddiodd ar gyfer ei adferiad ac esbonio sut mae'n gweithio. Bydd hefyd yn rhannu data i ddangos y broses gwella. Yn dilyn y seswin 30 munud byddai yn hapus i ymateb cwestiynau.

Mae Dr Steve Duhig yn ddarlithydd ac yn ymchwilydd ym Mhrifysgol Griffith ar yr Arfordir Aur, Awstralia. Mae Steve yn frwd dros addysgu, hyfforddi ac ymchwilio i ffactorau sy'n cyfrannu at berfformiad chwaraeon, yn enwedig ym myd pêl-droed, nofio a syrffio.


  • Dydd Iau Hydref 27ain
  • 09:00
  • Parc Chwaraeon SPSC 119

Os hoffech ymuno ar-lein cysylltwch â Dr Morgan Williams