Prosiect Ffynnu Dynol

USW Sport Park_31103.jpg


Trwy ymchwil empirig wreiddiol, a gynlluniwyd i archwilio effaith digwyddiadau bywyd hanfodol ar iechyd meddwl, lles, a gallu perfformwyr chwaraeon i weithredu a pherfformio, mae’r Prosiect Ffyniant Dynol gan yr Athro David Shearer, yr Athro Brendan Cropley, Dr Ross Hall a  Kristin Minster (thema Seicoleg Chwaraeon) yn datblygu mecanweithiau cymorth priodol ar gyfer athletwyr a hyfforddwyr elitaidd sy'n cyfrif am y gofynion unigryw y maent yn eu hwynebu ac yn cynorthwyo eu hymgais i ffynnu trwy eiliadau anodd.

Mae’r Prosiect Ffynnu Dynol yn cael ei gefnogi gan Athrofa Gwyddorau Perfformiad Cymru a Chwaraeon Cymru sy’n gweld gwerth mewn sefydlu dulliau sy’n seiliedig ar dystiolaeth i helpu perfformwyr ar bob lefel i reoli’r gofynion y maent yn eu hwynebu drwy ailffocysu’r sbotolau ar iechyd meddwl, llesiant, a ffynnu.

Darganfod mwy am y Prosiect Ffynnu Dynol.