Abstract science banner GettyImages-1136778425.jpg

Themâu ymchwil


Mae'r Grŵp Ymchwil Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn ceisio cynhyrchu ymchwil gymhwysol ac effeithiol sydd o fudd i unigolion, grwpiau a sefydliadau ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. 


Uchafbwyntiau 

  • Mae 96% o’r ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*) – cynnydd o 45% o 66% yn 2014 sydd bellach yn golygu ein bod yn gydradd nawfed yn y DU yn gyffredinol allan o 61 o brifysgolion – yn seiliedig ar 4*/3*
  • Mae 100% o’n heffaith ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae 100% o'n hallbynnau gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae PDC yn gydradd gyntaf yn y DU am effaith ac ar gyfer allbynnau allan o 61 o brifysgolion - yn seiliedig ar 4*/3*

REF 2021


Themâu 

Mae'r grŵp yn canolbwyntio ar ddwy brif thema, sef Iechyd Fasgwlaidd a Pherfformiad Chwaraeon. 

Mae gan y Grŵp Iechyd Vascwlaidd, dan arweiniad yr Athro Damian Bailey, chwe aelod (Bailey, Ainslie, Fall, Marley, New, Rose), thema fiofeddygol, ac mae'n canolbwyntio ar fanteision fasgwlaidd ymarfer corff drwy gydol oes. 

Mae gan y Grŵp Perfformiad Chwaraeon, dan arweiniad yr Athro Brendan Cropley a'r Athro David Shearer, chwe aelod hefyd (Cropley, Mullen, Rainer, Shearer, M Williams, T Williams), thema gymhwysol, ac mae'n mabwysiadu dull ymarferol o wella perfformiad athletwyr elît a hyrwyddo gweithgarwch corfforol ymhlith perfformwyr ifanc. 

Mae'r ddwy brif thema hyn yn cael eu cefnogi'n strategol gan is-grwpiau sydd â gweithgareddau ymchwil mwy penodol, yn benodol:


Canolfan Ymchwil Pêl-droed yng Nghymru

Yn ogystal â'r is-grwpiau hyn, hyrwyddir ymgysylltiad uniongyrchol â defnyddiwr gan Ganolfan thematig ar gyfer ymchwil pêl-droed yng Nghymru. Mae gan y Ganolfan aelodaeth eang o bob rhan o'r grŵp ac mae'n darparu cyswllt uniongyrchol â phartner allanol allweddol, Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, i sicrhau y gellir dehonlgi canlyniadau ymchwil penodol a'u bod yn cael effaith.


Gweithio gyda ni

Rydym yn cydweithio'n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gyda phartneriaid o ddiwydiant a'r byd academaidd i ddarparu gwybodaeth ac effaith sy'n arwain y byd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth: